PRIVACY STATEMENT (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23/02/2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.tishoo.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– een voor- en achternaam
– een e-mail adres
– een telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.2 Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
– een voor- en achternaam
– een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.3 Een account registreren
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– een voor- en achternaam
– accountnaam of alias
– een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.4 Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– een voor- en achternaam
– een e-mail adres
– IP Adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.5 Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– een voor- en achternaam
– accountnaam of alias
– een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
– een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.6 Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– een voor- en achternaam
– accountnaam of alias
– een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
– een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.7 Het verzamelen en analyseren van statistieken voor site verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– Geo-locatie data
– IP Adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 1 year.

1.8 Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– een voor- en achternaam
– een e-mail adres
– een telefoonnummer
– een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
– accountnaam of alias

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn
We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Mollie BV
Land: Nederland
Doel: Betalingen
Naam: Sendy
Land: Nederland
Doel: Verzendingen

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

– Login beveiliging
– (START)TLS / SSL / DANE Encryptie
– Kwetsbaarheid detectie
– Website hardening/beveiligingsfuncties

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

– U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
– Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
– Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
– Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
– Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
– Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
– Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Sabine Scheers
Klarendalseweg 103, 6822GD Arnhem
Nederland
Website: https://www.tishoo.nl
E-mail: webshop@tishoo.nl
Telefoonnummer: +31610749477